Educacio

 

TEORIC/PRACTIC

DESTINAT A GOSSOS DE 6 MESOS A 5 ANYS

DURADA 16 HORES

DIVENDRES DE 18 A 21

OBJECTIU:

TREBALL DE LES ORDRES BASIQUES, SEU-TERRA-QUIET-COSTAT-VINE, ES IMPORTANT QUE EL NOSTRE GOS SIGUI EDUCAT, ENS FACILITARA LES COSES I LA VIDA DEL DIA A DIA. APENDREM PER QUE FA LES COSES I COM LES FA, ES SOCIABILITZARA VERS ELS DEMES I EL SEU ENTORN.

LA BASE DEL CURS ESTA EN EL JOC I LA RECOMPENSA, ES PER AIXO QUE FARA LES COSES, JO NO ANIRIA GAIRE TEMPS A TREBALLAR SI NO REBO CAP COMPENSACIO.